loading...
سایت هیئت،به روزترین سایت دانلود مداحی | heayt.ir
پایگاه اطلاع رسانی هیئــــــت-تبلیغات
برای حمایت از ما بر روی بنر زیر کلیک نمائید...
میوندار هیئت بازدید : 2830 1393/08/16 نظرات (0)

نگارخانه

روز اول-4آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.21 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.49 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی /حسینم وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.08 MB

زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی / محرم از تو میاد بوی حسین

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.98 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی/میسوزم از تب غم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.81 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / من حیسنو از محرم میشناسم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.31 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /یا رفیق من

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 14.04 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /باز محرم شد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.15 MB

واحد/کربلایی میثم استاد اقا /از آسمان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.18 MB

شور/کربلاییمیثم استاد اقا / ماه غم سبط ختم رسل

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.84 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / من تنها ویک لشگر

روز دوم-5آبان93 »»

 

 

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.63 MB
 روضه/حاج اکبرنصرالهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 11.16 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی /حسینم وای وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.29 MB
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / به روضه دعوت دارم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.72 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی /الا ای کاروان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.62 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /واویلا اهو واویلا زمین کربلا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.3 MB

نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی /

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.76 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / اگر کشتن چرا خاکت نکردن

 

روز سوم-6آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.75 MB
 روضه/حاج سید محمود مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.44 MB
تعزیه حضرت رقیه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.56 MB
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.25 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / بابایی عجب شدی مهمون من
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.07 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / منو زنجیرم کن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.72 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /بابا بابا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.6 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / چه شورو غوغایی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.82 MB

واحد/ربلایی سیدعلی مومنی/ بابا سرم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.54 MB

شور/ربلایی سیدعلی مومنی / از فرو رفتگی خار بدم می اید

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.95 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / حسین بابا

 

 

روز چهارم-7آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 21.22 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.47 MB
زمینه/عمریست بیادحنجرتوگریه میکنم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.78 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.85 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.09 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.73 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.47 MB

لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.89 MB

لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.67 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 

روز پنجم-8آبان93 »»

:

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.47 MB
زمینه / سیدعلی مومنی / ان الحسین مصباح الهدی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.78 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی /کتیبها میگن حسین
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.85 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / مگه میزاری عاقل باشم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.09 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / حالم خرابه و جنون گرفتم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.73 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / نذر مادرو ادا کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / تارومو به این خونه کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.47 MB

شور/ربلایی سیدعلی مومنی/ حسین جان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.89 MB

شور/ربلایی میثم استاد اقا / شدم دیوانه روی اباالفضل

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.84 MB

شور/کربلایی میثم استاد اقا / از روزگار عاشق

روز ششم-9آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.16 MB
 روضه/کربلایی سیدعلی مومنی 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.61 MB
تعزیه حضرت قاسم (ع)
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 11.33 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی کربلا عروسیه یا که عزا
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /من و پرچم تو
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.11 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی ای که عشقت شد جای خون در رگم جاری عمو

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.27 MB

شور/کربلایی میثم استاد اقا /اگه من روزی هزار بار بمیرم

 

روز هفتم-10آبان93»»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 23.81 MB
 روضه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.31 MB
زمینه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.83 MB
زمینه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.42 MB
شور
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.84 MB

شور

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.5 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.84 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.46 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.58 MB

شور

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.23 MB

شور

 

 

روز هشتم-11آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 22.04 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.45 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/پسرم داره میره
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.44 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /رنگ غلام سیاه گرفتم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.33 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی /عربی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.04 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /توروجون لیلا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.52 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / بگذارآدمیان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.58 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/السلام علیه الراس المرفوع

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.54 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / اگه کشتن چرا آبت ندادن

 

روز نهم(تاسوعا)-12آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 22.04 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.45 MB
 زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/علمت کوعلم بزن
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.23 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/یااباالفضل میگم گرها وامیشه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.44 MB
زمینه/امیرعباس
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.33 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی/گریهام مرحم زخماته

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.39 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /نذرمادروادا کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.45 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /القمروالعشیره

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ویلی ویلی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.12 MB

روضه/کربلایی سیدعلی مومنی /دست تیراندازهم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.13 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/عربی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.3 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/اینقدرروی زمین پاتونکش

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.52 MB
نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی/حسین جان

 

 

روزدهم(عاشورا)-13آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.47 MB
 روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.93 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/روی نکردم بکربلا
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /حسین وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.55 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / باغمت

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.75 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/دروسعت صحرانگاهم خیره گشته

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.83 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/دل پراززخم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.95 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/کربلاچون لاله زاران یاحسین

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.17 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/چرابرتن برادرسرنداری

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.04 MB

واحد/میثم استادآقا/اگه کشتن چرا خاکت نکردن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.54 MB

شور/میثم استادآقا/وای زمین کربلا

 

 

روز یازدهم-14آبان93 »»

 

صوتی :

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 15.62 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 14.13 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.68 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/من که زآغازعمربی تونکردم سفر
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.72 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /آقاجون نوکرتم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.59 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی /هرچی میگی قبول

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.55 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /آروم ندارموهمش دل بیقرارمو

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.14 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / ای حدیث دلوتاج سرمن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.55 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/نازنین یارمن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.57 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / چه دشوارستو پیموندن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.73 MB

واحد/کربلای سیدعلی مومنی/حسین وای

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.49 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/عاقلا ماروببینید

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.43 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/یه عمره به عشق تو

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
تبلیغاتپایگاه دانلود مداحی بیت الحسین
درباره ما
Profile Pic
سایت هیئت (به روز ترین سایت دانلود مداحی)
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • حسینیه هیئت حضرت حسین فاطمه(ع) اصفهان
 • به عشق حسین(ع)
 • نوای حرم-دانلود مداحی
 • کربلایی حسین نیشابوری
 • هیأت جوانان سـیـدالـشـهداء
 • هیئت عشاق العباس شهرک انبیا اسلامشهر
 • قبولم کن من آداب زیارت را نمی‌دانم
 • تارنمای جعفر جدیری و احمد علیزاده
 • هیئت انصارالمهدی (عج)-خرم آباد
 • جملات زيبا ، جملات عاشقانه
 • هییت شباب الحسین اسلامشهر
 • پست های فیسبوکی
 • عقیله69-اهواز
 • هیئت پیروان اهل بیت(ع)
 • نوای الزهرا(س)
 • موسسه هنری پلان3
 • هیئت جوانان مسجد حضرت سیدالشهداء(ع)
 • سیاه پوشان حضرت قاسم
 • کربلایی مهدی باقری
 • هیئت متوسلین به حضرت زهرا(س)خرم آباد
 • هیئت ااشهداء
 • هیئت الشهداء
 • هیئت فدائیان حسین جا(ع) اهواز
 • مداح اهلبیت(سعیدجهانگیری)
 • ندای حق
 • ذاکرین12
 • وب دوستداران کربلایی بهزاد رضایی
 • هیئت عزاداران حسین بن علی مشهد
 • شهدای شهرستان مهران
 • ایمان کیوانی
 • هیئت منتظران حضرت مهدی (عج)شهرستان مهران
 • سایت هیئت بیت الرضا مشهد
 • تازیانه
 • کربلایی رسول عموشاهی
 • نوای مداحان زنجانی
 • عقیله69
 • هیئت بیت الرضا-مشهدالرضا
 • اخبار ورزش ايران و جهان
 • وبلاگ دوست داران حاج محموداستادباقر
 • پایگاه اینترنتی زینبیه
 • وب کربلایی اسلام میرزایی
 • هیئت عاشقان حضرت ابوالفضل العباس ( ع )
 • مجنون الحسین
 • دفترنشرآثار استادمنظوري
 • دوستداران کربلایی میلاد مجنونی
 • هیئت الحیدریه چغادک | بوشهر
 • ۞پاسخگویی به سوالات شرعی۞
 • جنت الحسین
 • بازی های اندروید و کامپیوتری
 • پایگاه سایبری استان خوزستان
 • کربلایی آسید رضی ذاکر
 • فروشگاه سایت
 • سایت کربلایی حسین عینی فرد
 • بچه هیئتی
 • دانلود سریال جدید
 • قیمت روز خودروی شما
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  برهنه شدن را در شان مجلس عزاداری می دانید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1649
 • کل نظرات : 716
 • افراد آنلاین : 13
 • تعداد اعضا : 540
 • آی پی امروز : 831
 • آی پی دیروز : 2578
 • بازدید امروز : 1,785
 • باردید دیروز : 6,184
 • گوگل امروز : 2
 • گوگل دیروز : 20
 • بازدید هفته : 30,942
 • بازدید ماه : 179,177
 • بازدید سال : 437,090
 • بازدید کلی : 8,264,926
 • کدهای اختصاصی