loading...
سایت هیئت،به روزترین سایت دانلود مداحی | heayt.ir
پایگاه اطلاع رسانی هیئــــــت-تبلیغات
برای حمایت از ما بر روی بنر زیر کلیک نمائید...
میوندار هیئت بازدید : 2607 16 / 08 / 1393 نظرات (0)

نگارخانه

روز اول-4آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.21 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.49 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی /حسینم وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.08 MB

زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی / محرم از تو میاد بوی حسین

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.98 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی/میسوزم از تب غم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.81 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / من حیسنو از محرم میشناسم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.31 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /یا رفیق من

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 14.04 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /باز محرم شد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.15 MB

واحد/کربلایی میثم استاد اقا /از آسمان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.18 MB

شور/کربلاییمیثم استاد اقا / ماه غم سبط ختم رسل

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.84 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / من تنها ویک لشگر

روز دوم-5آبان93 »»

 

 

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.63 MB
 روضه/حاج اکبرنصرالهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 11.16 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی /حسینم وای وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.29 MB
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / به روضه دعوت دارم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.72 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی /الا ای کاروان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.62 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /واویلا اهو واویلا زمین کربلا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.3 MB

نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی /

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.76 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / اگر کشتن چرا خاکت نکردن

 

روز سوم-6آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.75 MB
 روضه/حاج سید محمود مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.44 MB
تعزیه حضرت رقیه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.56 MB
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.25 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / بابایی عجب شدی مهمون من
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.07 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / منو زنجیرم کن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.72 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /بابا بابا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.6 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / چه شورو غوغایی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.82 MB

واحد/ربلایی سیدعلی مومنی/ بابا سرم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.54 MB

شور/ربلایی سیدعلی مومنی / از فرو رفتگی خار بدم می اید

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.95 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / حسین بابا

 

 

روز چهارم-7آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 21.22 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.47 MB
زمینه/عمریست بیادحنجرتوگریه میکنم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.78 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.85 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.09 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.73 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.47 MB

لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.89 MB

لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.67 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

 

روز پنجم-8آبان93 »»

:

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.47 MB
زمینه / سیدعلی مومنی / ان الحسین مصباح الهدی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.78 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی /کتیبها میگن حسین
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.85 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی / مگه میزاری عاقل باشم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.09 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / حالم خرابه و جنون گرفتم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.73 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / نذر مادرو ادا کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / تارومو به این خونه کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.47 MB

شور/ربلایی سیدعلی مومنی/ حسین جان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.89 MB

شور/ربلایی میثم استاد اقا / شدم دیوانه روی اباالفضل

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.84 MB

شور/کربلایی میثم استاد اقا / از روزگار عاشق

روز ششم-9آبان93 »»

 

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.16 MB
 روضه/کربلایی سیدعلی مومنی 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.61 MB
تعزیه حضرت قاسم (ع)
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 11.33 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی کربلا عروسیه یا که عزا
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /من و پرچم تو
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.11 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی ای که عشقت شد جای خون در رگم جاری عمو

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.27 MB

شور/کربلایی میثم استاد اقا /اگه من روزی هزار بار بمیرم

 

روز هفتم-10آبان93»»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 23.81 MB
 روضه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.31 MB
زمینه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.83 MB
زمینه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.42 MB
شور
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.84 MB

شور

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.5 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.84 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.46 MB

واحد

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.58 MB

شور

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.23 MB

شور

 

 

روز هشتم-11آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 22.04 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.45 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/پسرم داره میره
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.44 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /رنگ غلام سیاه گرفتم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.33 MB

واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی /عربی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.04 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /توروجون لیلا

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.52 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / بگذارآدمیان

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.58 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/السلام علیه الراس المرفوع

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.54 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / اگه کشتن چرا آبت ندادن

 

روز نهم(تاسوعا)-12آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 22.04 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.45 MB
 زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/علمت کوعلم بزن
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.23 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/یااباالفضل میگم گرها وامیشه
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.44 MB
زمینه/امیرعباس
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.33 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی/گریهام مرحم زخماته

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.39 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /نذرمادروادا کردم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.45 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /القمروالعشیره

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.86 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ویلی ویلی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.12 MB

روضه/کربلایی سیدعلی مومنی /دست تیراندازهم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.13 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/عربی

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.3 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/اینقدرروی زمین پاتونکش

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.52 MB
نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی/حسین جان

 

 

روزدهم(عاشورا)-13آبان93 »»

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.47 MB
 روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.93 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/روی نکردم بکربلا
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.99 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /حسین وای
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.55 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی / باغمت

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.75 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/دروسعت صحرانگاهم خیره گشته

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.83 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/دل پراززخم

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.95 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/کربلاچون لاله زاران یاحسین

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.17 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/چرابرتن برادرسرنداری

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.04 MB

واحد/میثم استادآقا/اگه کشتن چرا خاکت نکردن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.54 MB

شور/میثم استادآقا/وای زمین کربلا

 

 

روز یازدهم-14آبان93 »»

 

صوتی :

 
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 15.62 MB
 روضه/حاج اکبرنصراللهی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 14.13 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.68 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/من که زآغازعمربی تونکردم سفر
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.72 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی /آقاجون نوکرتم
 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.59 MB

شور/ کربلایی سیدعلی مومنی /هرچی میگی قبول

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.55 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /آروم ندارموهمش دل بیقرارمو

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.14 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / ای حدیث دلوتاج سرمن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.55 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/نازنین یارمن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.57 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / چه دشوارستو پیموندن

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.73 MB

واحد/کربلای سیدعلی مومنی/حسین وای

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.49 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/عاقلا ماروببینید

 
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.43 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/یه عمره به عشق تو

 

 

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
تبلیغاتپایگاه دانلود مداحی بیت الحسین
درباره ما
Profile Pic
سایت هیئت (به روز ترین سایت دانلود مداحی)
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • لینک دوستان
 • حسینیه هیئت حضرت حسین فاطمه(ع) اصفهان
 • به عشق حسین(ع)
 • نوای حرم-دانلود مداحی
 • کربلایی حسین نیشابوری
 • هیأت جوانان سـیـدالـشـهداء
 • هیئت عشاق العباس شهرک انبیا اسلامشهر
 • قبولم کن من آداب زیارت را نمی‌دانم
 • تارنمای جعفر جدیری و احمد علیزاده
 • هیئت انصارالمهدی (عج)-خرم آباد
 • جملات زيبا ، جملات عاشقانه
 • هییت شباب الحسین اسلامشهر
 • پست های فیسبوکی
 • عقیله69-اهواز
 • هیئت پیروان اهل بیت(ع)
 • نوای الزهرا(س)
 • موسسه هنری پلان3
 • هیئت جوانان مسجد حضرت سیدالشهداء(ع)
 • سیاه پوشان حضرت قاسم
 • کربلایی مهدی باقری
 • هیئت متوسلین به حضرت زهرا(س)خرم آباد
 • هیئت ااشهداء
 • هیئت الشهداء
 • هیئت فدائیان حسین جا(ع) اهواز
 • مداح اهلبیت(سعیدجهانگیری)
 • ندای حق
 • ذاکرین12
 • وب دوستداران کربلایی بهزاد رضایی
 • هیئت عزاداران حسین بن علی مشهد
 • شهدای شهرستان مهران
 • ایمان کیوانی
 • هیئت منتظران حضرت مهدی (عج)شهرستان مهران
 • سایت هیئت بیت الرضا مشهد
 • تازیانه
 • کربلایی رسول عموشاهی
 • نوای مداحان زنجانی
 • عقیله69
 • هیئت بیت الرضا-مشهدالرضا
 • اخبار ورزش ايران و جهان
 • وبلاگ دوست داران حاج محموداستادباقر
 • پایگاه اینترنتی زینبیه
 • وب کربلایی اسلام میرزایی
 • هیئت عاشقان حضرت ابوالفضل العباس ( ع )
 • مجنون الحسین
 • دفترنشرآثار استادمنظوري
 • دوستداران کربلایی میلاد مجنونی
 • هیئت الحیدریه چغادک | بوشهر
 • ۞پاسخگویی به سوالات شرعی۞
 • جنت الحسین
 • بازی های اندروید و کامپیوتری
 • پایگاه سایبری استان خوزستان
 • کربلایی آسید رضی ذاکر
 • فروشگاه سایت
 • سایت کربلایی حسین عینی فرد
 • بچه هیئتی
 • خودنویس
 • دانلود سریال جدید
 • آخرین مطالب ارسال شده
 • نظرسنجی
  برهنه شدن را در شان مجلس عزاداری می دانید؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 1649
 • کل نظرات : 716
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 486
 • آی پی امروز : 125
 • آی پی دیروز : 183
 • بازدید امروز : 2,765
 • باردید دیروز : 5,923
 • گوگل امروز : 16
 • گوگل دیروز : 21
 • بازدید هفته : 21,590
 • بازدید ماه : 2,765
 • بازدید سال : 346,897
 • بازدید کلی : 6,853,292
 • کدهای اختصاصی