گلچین مداحی های حمیدرضا علیمی در ایام فاطمیه

گلچین سال های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ به تفکیک سال و سبک
به صورت فایل زیپ در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته استگلچین سال ۸۹

گلچین سبک واحد


گلچین سبک تک
گلچین سبک شور

————————————————گلچین سال ۹۰گلچین سبک تک


گلچین سبک شور

————————————————گلچین سال ۹۱گلچین سبک واحد


گلچین سبک تک
گلچین شور


منبع:سایت اختصاصی حمیدرضا علیمی