صوتی و تصویریتصویری:
کربلا یا کربلا همه عشقه کودکیم تا به حال-زمینه(کربلائی میثم استاد آقا)


سید شبابی تو اربابی-شور


مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا-واحد(کربلائی میثم استاد آقا)


ویران شده خانه امید بقیع و کاشانه امید-واحد


بیمارم یا علی من زارم یا علی-واحد(بسیار بسیار زیبا)


عاقل به جنون گله کند با تردید-غزل


اگرچه که دست من آقا به ضریح تو نمیرسه-شور(فوق العاده زیبا)


صوتی:
کربلا یا کربلا همه عشقه کودکیم تا به حال-زمینه(کربلائی میثم استاد آقا)


سید شبابی تو اربابی-شور


مجنون شدم که راهی صحرا کنی مرا-واحد(کربلائی میثم استاد آقا)


ویران شده خانه امید بقیع و کاشانه امید-واحد


بیمارم یا علی من زارم یا علی-واحد(بسیار بسیار زیبا)


عاقل به جنون گله کند با تردید-غزل


اگرچه که دست من آقا به ضریح تو نمیرسه-شور(فوق العاده زیبا)

منبع: خادم بین الحرمین